Δε βλέπω στον υπολογιστή μου τα έγγραφα που έχω σαρώσει

Πρέπει να γνωρίζουμε με ποιον τρόπο σαρώνουμε έγγραφα. Δείτε πως, στο βίντεο (1:29)

Αιτία (SMB)Λύση
1. Αλλαγή Παρόχου InternetΕπικοινωνούμε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας παροχής internet, για την επαναφορά της παλιάς IP στο νέο router.

ή

Αν θέλουμε να την αλλάξουμε μόνοι μας, ακολουθούμε τα παρακάτω 2 βήματα:

1. Αλλαγές πάνω στο μηχάνημα, σύμφωνα με τις οδηγίες για το μηχάνημα σας: για 7525_7530_7535_7545_7556_7830_7835_7845_7855, για 5735_5740_5754_5755 ή για 232_238_245_255.

2. Αλλαγές από τον υπολογιστή στον driver του μηχανήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες στο βίντεο (1:42).
2. Κοινή Χρήση Φακέλου Σαρωμένων ΕγγράφωνΔείτε το βίντεο (1:19)
3. Αναβάθμιση WindowsΔείτε το βίντεο (0:44)
4. Αλλαγή Password στον ΥπολογιστήΕπικοινωνούμε με τον τεχνικό του τοπικού μας δικτύου
5. Πολλά Έγγραφα στον Φάκελο Σαρωμένων ΕγγράφωνΔείτε το βίντεο (0:57)
Αιτία (FTP)Λύση
1. Δε Φαίνονται τα Σαρωμένα Αρχεία στο Φάκελο μουΔείτε το βίντεο (2:26)
preloader