Απόκτηση Φωτοτυπικού

Έχοντας πολυετή πείρα στον χώρο των φωτοτυπικών μηχανημάτων,
η εταιρεία μας μπορεί να σας καλύψει με πολλαπλούς τρόπους,
προκειμένου να αποκτήσετε το φωτοτυπικό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Ενοικίαση Φωτοτυπικών

 

Ενοικίαση
Φωτοαντιγραφικών
Μηχανημάτων

 

Φωτοτυπικά - Τηλεματική DIrect Α.Ε.

Η ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT Α.Ε. δίνει στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να ενοικιάσει τον αναγκαίο εξοπλισμό σε περιόδους αιχμής όσον αφορά στην παραγωγή εγγράφων (πχ εκτυπώσεις τιμοκαταλόγων, φορολογικών δηλώσεων κλπ) ακόμη και για μικρά χρονικά διαστήματα διάρκειας μιας ημέρας έως και ενός έτους.

Η μακροχρόνια μίσθωση είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης καινούργιου εξοπλισμού για την επιχείρησης σας, η οποία σας επιτρέπει να διατεθεί το κεφάλαιο σας σε άλλους τομείς ανάπτυξης και όχι στην απόσβεση περιουσιακών στοιχείων.

Μισθώσεις – Leasing
Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων

Κατά επέκταση σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε τακτικές αποπληρωμές, οι οποίες πληρούν τις ταμειακές ροές σας και δημοσιονομικές απαιτήσεις, σε χρονική περίοδο που σας ταιριάζει.

Αποκτήστε Φωτοτυπικό από την Τηλεματική DIrect Α.Ε.
Αποκτήστε Φωτοτυπικό Τώρα από την Τηλεματική DIrect Α.Ε.

Πωλήσεις
Φωτοτυπικών μηχανημάτων

Φωτοτυπικό στα μέτρα σας

Το φωτοτυπικό μηχάνημα αποτελεί ένα από τα κύρια επαγγελματικά εργαλεία για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας.
Η επιλογή του πρέπει να γίνει με προσοχή, προκειμένου να πετύχετε τη μέγιστη λειτουργική και οικονομική ωφέλεια, χρήσης του.

preloader