Απομακρυσμένη υποστήριξη

  Υποστήριξη εξ΄ αποστάσεως

  • Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων (εφόσον είναι εφικτό)
  • Επίλυση προβλημάτων με ένα τηλεφώνημα
  • Εξοικονόμηση χρόνου και αποδοτικότητας

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το τεχνικό μας τμήμα, εγκαταστήστε την παρακάτω δωρεάν για εσάς εφαρμογή,

για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε υποστήριξη εξ' αποστάσεως.

https://www.teamviewer.com/el/

preloader