Περιβάλλον

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους.

Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας.

Όταν κάποιος μιλά για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ο νους του αμέσως πηγαίνει στις πολυεθνικές εταιρείες. Όμως, η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων προχωρά βαθύτερα απ' ότι συνήθως πιστεύουμε.

Το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι υπόθεση όλων μας, σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι στις ίσες ευκαιρίες, στην ενθάρρυνση και επιβράβευση πρωτοβουλιών με λόγια και πράξεις.

Σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, η ΕΚΕ δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αποκλειστικό "προνόμιο" των μεγάλων επιχειρήσεων. Όπως πολλές επιχειρησιακές πρακτικές, μερικές από τις πιο συναρπαστικές νέες εξελίξεις σ' αυτόν τον τομέα προέρχονται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί μία αρχή που ταιριάζει στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, όπου όμως η επιδίωξη του ατομικού κέρδους δεν γίνεται σε βάρος της συλλογικής ή κοινωνικής ευημερίας ούτε σε βάρος των επόμενων γενεών. Αντίθετα, η επιδίωξη του κέρδους είναι συμβατή με δραστηριότητες που βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων, προωθούν την αξιοπρέπεια του ατόμου, ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος και λαμβάνουν υπ' όψη τους την ευημερία των επομένων γενεών Είναι δηλαδή μια νέα αντίληψη στη νέα εποχή .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Πράσινη Βίβλο της ως την έννοια «σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και η εταιρεία ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ DIRECT Α.Ε. προχωρά στην ανακατασκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων μεγάλων και αξιόπιστων εταιρειών με σκοπό αφενός την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής αυτών των μηχανών και αφετέρου την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς δίνει «ζωή» σε μηχανήματα που έπαψαν να χρησιμοποιούνται.

Δεν πρέπει ωστόσο να αφήσουμε ασχολίαστο και το κομμάτι του κέρδους που δημιουργείται από αυτή την διαδικασία και για τις δύο πλευρές, κέρδος που εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς.

Σίγουρα μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού θα έχει κάποιες επιφυλάξεις για την ποιότητα και την διάρκεια ζωής αυτών των μηχανημάτων. Για να διαλύσουμε κάθε επιφύλαξη, στις επόμενες σελίδες θα κάνουμε μία προσπάθεια να περιγράψουμε περιληπτικά την διαδικασία ανακατασκευής ενός φωτοτυπικού μηχανήματος.

Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και χρονοβόρα.

Για να απλοποιήσουμε την περιγραφή της ανακατασκευής θα ήταν σκόπιμο να την χωρίσουμε σε δώδεκα στάδια :

1.Οι άνθρωποι της ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ DIRECT Α.Ε. εξετάζουν λεπτομερώς τα μηχανήματα που πρόκειται να ανακατασκευαστούν έτσι ώστε να είναι σίγουροι για την ποιότητα του αποτελέσματος της ανακατασκευής. Μηχανήματα που είναι κατεστραμμένα ή πολύ παλαιά δεν περνούν επιτυχώς τον παραπάνω στάδιο και απορρίπτονται χωρίς να γίνει προσπάθεια ανακατασκευής.

2. Τα μηχανήματα που επιλέγονται αποσυναρμολογούνται πλήρως.

3. Όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα των μηχανημάτων ελέγχονται και καθαρίζονται.
Τα εξαρτήματα που είναι φθαρμένα ή δεν είναι σύμφωνα με τα εργοστασιακά πρότυπα αντικαθίσταται με καινούργια.

4. Όλες οι αλλαγές γίνονται με σεβασμό στην ασφάλεια και στην αξιοπιστία του μηχανήματος, όπως αυτά περιγράφονται στα εργοστασιακά πρότυπα.

5. Όλα τα καινούργια και τα επαναχρησιμοποιημένα μέρη του μηχανήματος συναρμολογούνται ξανά.

6. Σε αυτό το στάδιο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των εξαρτημάτων που συναρμολογούνται.

7. Στη συνέχεια, τα τελικά εξαρτήματα του μηχανήματος μοντάρονται.

8. Μετά το φωτοτυπικό μηχάνημα ελέγχεται βάσει των τελευταίων διεθνών προτύπων ασφάλειας.

9. Το μηχάνημα που έχει δημιουργηθεί από όλα τα παραπάνω στάδια, υποβάλλεται σε τεχνικά και ηλεκτρονικά τεστ για να διαπιστωθεί ότι δουλεύει άψογα και η λειτουργία του είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ποιότητας.

10. Όταν τα προϊόντα περάσουν όλα τα παραπάνω τεστ, ρυθμίζονται σύμφωνα με τα εργοστασιακά πρότυπα.

11. Σε αυτό το στάδιο, τόσο η διαδικασία παραγωγής αντιγράφων, όσο και η ποιότητα των αντιγράφων ελέγχονται για να είμαστε σίγουροι ότι το ανακατασκευασμένο προϊόν είναι συγκρίσιμο με τα αντίστοιχα καινούργια μηχανήματα.

12. Όταν ξεπεραστεί και αυτό το τελικό εμπόδιο, το μηχάνημα θεωρείται πλέον ανακατασκευασμένο και αμπαλάρεται όπως και τα καινούργια μηχανήματα.

Με αυτή την διαδικασία επιτυγχάνουμε άριστα αποτελέσματα και σας προσφέρουμε τα ανακατασκευασμένα μηχανήματα με πολύ μικρότερο κόστος, συγκριτικά με τα αντίστοιχου μεγέθους και επιδόσεων καινούργια μηχανήματα. Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε και το πόσο φιλική στο περιβάλλον είναι τόσο αυτή η διαδικασία, όσο και τα αποτελέσματά της.

Έχοντας λοιπόν σαν γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και το δικό σας οικονομικό όφελος, οι άνθρωποι της ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ DIRECT Α.Ε. πραγματοποιούν ανακατασκευές μηχανημάτων αρκετά χρόνια τώρα με πολύ μεγάλη επιτυχία, γεγονός που είναι πλέον γνωστό στους κύκλους της αγοράς.

preloader