Ενοικίαση Φωτοτυπικών

Ενοικίαση Φωτοτυπικών

  Ενοικίαση Φωτοτυπικών

  • Από μία ημέρα έως ένα Χρόνο
  • Για κάλυψη ειδικών εκδηλώσεων
  • Για κάλυψη ειδικών αναγκών παραγωγής
  • Στο χώρο σας ή σε άλλο χώρο

Ευέλικτες Προτάσεις και Λύσεις στην Ενοικίαση Φωτοτυπικών

Η ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT Α.Ε. δίνει στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να ενοικιάσει τον αναγκαίο φωτοτυπικό εξοπλισμό σε περιόδους αιχμής όσον αφορά στην παραγωγή εγγράφων (πχ εκτυπώσεις τιμοκαταλόγων, φορολογικών δηλώσεων κλπ) ακόμη και για μικρά χρονικά διαστήματα διάρκειας μιας ημέρας έως και ενός έτους.

Συγκεκριμένα σε περιόδους κατά τις οποίες η επιχείρησή σας χρειάζεται να αναπαράγει έγγραφα για ειδικές εκδηλώσεις ή να κάνει χρήση εξοπλισμού -πέραν του ήδη υπάρχοντος- η εταιρεία μας καλύπτει με τρόπο ευέλικτο τις ανάγκες σας χωρίς περιττές δεσμεύσεις, αποφεύγοντας κατ' επέκταση από πλευράς σας την μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή δαπάνη.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει:

  1. Μια ευρεία γκάμα εξοπλισμού υψηλής ποιότητας ανάλογα με τις ανάγκες σας (σάρωση, εκτύπωση, αποστολή fax, συρραφή κλπ).
  2. Διάθεση αναλώσιμων υλικών όπως γραφίτη, ανταλλακτικά, προληπτική συντήρηση του εκάστοτε μηχανήματος (εκτός του χαρτιού εκτύπωσης και των συρραπτικών) καθ' όλη τη διάρκεια της ενοικίασης του εξοπλισμού.
  3. Μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
  4. Αξιόπιστη εξυπηρέτηση και ευελιξία όσον αφορά στην τεχνική υποστήριξη εκ μέρους της εταιρείας μας.

Αφού διαβάσετε τις σημαντικότερες παραμέτρους για να κάνετε την επιλογή σας, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας παρακάτω, για να βρούμε την ιδανικότερη επιλογή για εσάς

preloader