Επιλογή φωτοαντιγραφικού – εκτυπωτικού συστήματος

Η επιλογή ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Αυτό δεν παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια με τις γνωστές σε όλους μας οικονομικές δυσλειτουργίες της αγοράς. Έχει προκύψει από ένα πλήθος παραμέτρων που παρουσιάζονται και πολλές φορές οδηγούν σε λάθος επιλογές. Στις περιπτώσεις αυτές, αρκετές φορές συμβάλλουν και οι δύο πλευρές, πελάτες και προμηθευτές.

Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αμερόληπτα από την πλευρά μας κάθε νέο ή παλαιό πελάτη, στοχεύοντας τα σημεία προσοχής των δύο περιπτώσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα βασικά κριτήρια για τη σωστή επιλογή εξοπλισμού πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

Αξιολόγηση των αναγκών μας

 1. Μηνιαία παραγωγή που θέλουμε να καλύψουμε.
 2. Τάσεις αλλαγής της παραγωγικότητας μας μελλοντικά.
 3. Εφαρμογές που υπάρχει ανάγκη να καλύψουμε.
 4. Αριθμός χρηστών ανά μηχάνημα.
 5. Αξιολόγηση συνθηκών σημείου εγκατάστασης του εξοπλισμού.

Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων

 1. Αγορά με άμεση πληρωμή ή διακανονισμό.
 2. Άτοκο ή έντοκο διακανονισμό και διάρκεια.
 3. Μακροχρόνια μίσθωση και παροχές που περιλαμβάνονται στο μίσθωμα.
 4. Μακροχρόνια μίσθωση με αγορά.

 

 

 

 

Αξιολόγηση προτεινόμενου εξοπλισμού

 1. Υπολογίστε τη μέση μηνιαία παραγωγή σας σε σχέση με τον προτεινόμενο εξοπλισμό.
 2. Κόστος ανά σελίδα εκτύπωσης (γραφίτης (toner), αναλώσιμα & ανταλλακτικά).
 3. Κάλυψη service, από ποιόν, στο χώρο μου ή όχι, με ποιο κόστος.
 4. Επίσημη, πολυετής αντιπροσώπευση του προϊόντος στη εγχώρια αγορά.
 5. Συμμόρφωση του προϊόντος με κοινοτικές και διεθνείς οδηγίες.
 6. Αξία μεταπώλησης ή ανταλλαγής μετά από 2 ή 3 χρόνια.
 7. Χρόνος εγγύησης και αριθμός ΔΩΡΕΑΝ εκτυπώσεων που πιθανόν περιλαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων, ανταλλακτικών και κόστους συντήρησης.
 8. Σύγκριση εξοπλισμού μεταξύ απόλυτα καινούργιου, εκθεσιακών μηχανημάτων stock και μηχανημάτων ανακατασκευής.

Στο κόστος ανά σελίδα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται το κόστος του χαρτιού ή άλλων υλικών εκτύπωσης και των συρραπτικών.

Αφού αξιολογήσετε και καταλήξετε στον εξοπλισμό που χρειάζεστε, επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να το αποκτήσετε, συμπληρώστε τη φόρμα μας και συμβουλευτείτε μας.

 

Αγορά Ενοικίαση Leasing

preloader