Πολιτικη για την Ασφαλεια των Πληροφοριων

Η αδικaοπη προσπaθεια για συνεχh βελτiωση της Ασφαλειας των πληροφοριων αποτελει κυριο μελημα της εταιρειας ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT AE και φιλοσοφια ολων των εργαζομενων της. Στοχος μας ειναι η προσφορα υπηρεσιων εξαιρετικης ποιοτητας και υψιστης ωφελειας με γνωμονα την Ασφαλεια των Πληροφοριων. 

Στοχος μας ειναι η προσφορα υπηρεσιων εξαιρετικης ποιοτητας και υψιστης ωφελειας με γνωμονα την Ασφαλεια των Πληροφοριων. 

Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών 

Για την επιδίωξη του στόχου της, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που περιλαμβάνει βασικά μέτρα και ρυθμίσεις. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία της εταιρικής ακεραιότητας και ο μετριασμός των κινδύνων με την πρόληψη περιστατικών ασφαλείας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους. Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών χρησιμεύει για την προστασία του οργανισμού από εσωτερικές, εξωτερικές, σκόπιμες ή τυχαίες απειλές. Για τον καθορισμό στόχων, η διαδικασία Δ21 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ περιγράφει τη μεθοδολογία, με τεκμηριωμένους στόχους που βρίσκονται στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ​ΕΠΙΔΟΣΗΣ E21-01.

Για την επιδίωξη του στόχου της, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που περιλαμβάνει βασικά μέτρα και ρυθμίσεις. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία της εταιρικής ακεραιότητας και ο μετριασμός των κινδύνων με την πρόληψη περιστατικών ασφαλείας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους. Για τον καθορισμό στόχων, η διαδικασία Δ21 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ περιγράφει τη μεθοδολογία, με τεκμηριωμένους στόχους που βρίσκονται στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ​ΕΠΙΔΟΣΗΣ E21-01.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για: 

Η υλοποίησή τους μέσω:  

Του καθορισμού των στόχων μας και της συστηματικής παρακολούθησης υλοποίησης τους.Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων  και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας.

Εκπλήρωσης όλων των  σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων των πελατών, ώστε όλες οι δραστηριότητες/υπηρεσίες/προϊόντα να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών.


Της άρτιας οργάνωσης, εκπαίδευσης και εξέλιξης του προσωπικού μας και της παρότρυνσης για 
διαρκή βελτίωση.
Της παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών μας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για:

Η υλοποίησή τους μέσω:

Του καθορισμού των στόχων μας και της συστηματικής παρακολούθησης υλοποίησης τους.
Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων  και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας.Εκπλήρωσης όλων των  σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων των πελατών, ώστε όλες οι δραστηριότητες/υπηρεσίες/προϊόντα να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Αξιόπιστη εξυπηρέτηση και ευελιξία όσον αφορά στην τεχνική υποστήριξη εκ μέρους της εταιρείας μας.Της άρτιας οργάνωσης, εκπαίδευσης και εξέλιξης του προσωπικού μας και της παρότρυνσης για 
διαρκή βελτίωση.
Της παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών μας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της.

Εφαρμογή Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών και Υπευθυνότητα 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών. Επιπλέον, οι διευθυντές τμημάτων ορίζονται ως υπεύθυνοι για την εφαρμογή πολιτικής εντός των αντίστοιχων τμημάτων τους. Η συμμόρφωση με την πολιτική είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την εταιρεία, τονίζοντας τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των πληροφοριών σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η πολιτική υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση και λαμβάνει έγκριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT Α.Ε. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών. Επιπλέον, οι διευθυντές τμημάτων ορίζονται ως υπεύθυνοι για την εφαρμογή πολιτικής εντός των αντίστοιχων τμημάτων τους. Η συμμόρφωση με την πολιτική είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την εταιρεία, τονίζοντας τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των πληροφοριών σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η πολιτική υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση και λαμβάνει έγκριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT Α.Ε. 

Ενδιαφέρεστε για Αγορά/ Μίσθωση/ Ενοικίαση Φωτοτυπικού;

Βρείτε την λύση που σας ταιριάζει σε 2 απλά βήματα.

Call Us preloader