Μισθώσεις – Leasing Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

Leasing Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

Leasing Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

 • Σταθερή χρέωση
 • Μίσθωση χωρίς ενδιάμεσους και τράπεζες
 • Διατήρηση του κεφαλαίου σας
 • Εξέλιξη - ανανέωση του εξοπλισμού σας
 • Συντήρηση και δωρεάν ανταλλακτικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις

Πλεονεκτήματα Μακροχρόνιας Μίσθωσης

Η μακροχρόνια μίσθωση ή αλλιώς leasing, είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης καινούργιου εξοπλισμού για την επιχείρησης σας, η οποία σας επιτρέπει να διατεθεί το κεφάλαιο σας σε άλλους τομείς ανάπτυξης και όχι στην απόσβεση περιουσιακών στοιχείων. Κατά επέκταση σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε τακτικές αποπληρωμές, οι οποίες πληρούν τις ταμειακές ροές σας και δημοσιονομικές απαιτήσεις, σε χρονική περίοδο που σας ταιριάζει.

 1. Μίσθωση κατευθείαν με την ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT Α.Ε. χωρίς να εμπλέκονται τρίτοι παράγοντες πχ τράπεζες κλπ.
 2. Διατήρηση του κεφαλαίου: σας δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσετε την δύναμη του κεφαλαίου σας και να την χρησιμοποιήσετε σε άλλους τομείς ανάπτυξης της επιχείρησης σας.
 3. Φορολογικές ελαφρύνσεις: η μίσθωση των φωτοτυπικών μηχανημάτων θεωρείται λειτουργική δαπάνη για την επιχείρηση σας και επομένως εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα της.
 4. Εξέλιξη εξοπλισμού: αποφεύγετε την απαξίωση του εξοπλισμού σας. Η επιχείρηση σας έχει την δυνατότητα να ανανεώνει τα μηχανήματα της κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Αυτό εξασφαλίζει ότι πάντα θα έχετε μηχανήματα καλύτερης τεχνολογίας, με ένα προσιτό σχέδιο αποπληρωμής.
 5. Σταθερή χρέωση: πρόκειται για χρέωση η οποία περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα υλικά (ακόμη και τον γραφίτη), ανταλλακτικά, προληπτική συντήρηση του μηχανήματος, εκτός του χαρτιού εκτύπωσης και συρραπτικών.
 6. Εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού: παρέχονται με συντήρηση και δωρεάν ανταλλακτικά καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 7. Άμεση αντικατάσταση: στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες ο παρεχόμενος εξοπλισμός δεν επισκευάζεται.
 8. Μία απλή σύμβαση: εξασφαλίζετε χρηματοδότηση και συντήρηση με έναν προμηθευτή.

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ οφείλει να παρέχει στον ΜΙΣΘΩΤΗ όλα τα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά και γενικά όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα, για τυχόν επισκευές και γενικά την καλή και αποδοτική λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.

Στις παροχές αυτές δεν περιλαμβάνεται το κόστος του χαρτιού, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον ΜΙΣΘΩΤΗ. Η υποχρέωση του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων αφορά μόνο τις επισκευές και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά τα οποία απαιτούνται για την αντιμετώπιση φθορών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, τα οποία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΜΙΣΘΩΤΗ λόγω κακής χρήσης ή χρήσης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν τον οποίο προβλέπει ο κατασκευαστής του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος επισκευής βαρύνει τον μισθωτή.

Αφού διαβάσετε τις σημαντικότερες παραμέτρους για να κάνετε την επιλογή σας, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας παρακάτω, για να βρούμε την ιδανικότερη επιλογή για εσάς

preloader