Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2019 

Το ISO 22301:2019 είναι το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια (Business Continuity Management System). Το πρότυπο περιγράφει την ικανότητα ενός οργανισμού να ανταπεξέλθει σε ενδεχόμενες απειλές, έκτακτες καταστάσεις και μη αναμενόμενες συνθήκες, συνεχίζοντας την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων του σε αποδεκτά και προσυμφωνημένα επίπεδα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρότυπο ISO 22301:2019 απευθύνεται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που επιθυμούν να αναπτύξουν νέες μεθόδους και πρακτικές για τη διαχείριση έκτακτων και μη αναμενομένων καταστάσεων, εξασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργίας τους και διασφαλίζοντας μια κατάσταση ετοιμότητας και ελέγχου. 

Οφέλη – πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 22301:2019

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης ISO 22301:2019, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

  • Εταιρική αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
  • Ανάδειξη εικόνας ευθύνης και ασφάλειας.
  • Το πιστοποιητικό ISO 22301:2019 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.
  • Απόδειξη ικανότητας συνέχειας λειτουργίας και αντιμετώπισης έκτακτων και μη αναμενομένων καταστάσεων.
  • Συνεχής Βελτίωση.
  • Αναγνώριση των κρίσιμων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του οργανισμού και της επίπτωσης σε αυτόν από τη διακοπή τους.
  • Ελαχιστοποίηση ρίσκου διακοπών που πιθανόν να επηρεάσουν τη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού.
Call Us preloader