Βραβείο Line of the year 2013 στην Konica Minolta

Σχετικά με την BLI

Η Buyer’s Laboratory Inc. είναι κορυφαίος, ανεξάρτητος φορέας , σε εργαστηριακές δοκιμές προϊόντων γραφείου της Αμερικής. Εκδίδουν ολοκληρωμένες εκθέσεις δοκιμών εργαστήριου σε προϊόντα γραφείου, που το καθένα δοκιμάζετε μήνες από αυστηρή, hands-on δοκιμή.

BLI Line of the Year

Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της ετήσιας “Line of the Year” περιλαμβάνουν την αξιοπιστία, την συνδεσιμότητα, την ποιότητα της παραγωγής, τον έλεγχο του σχεδιασμού του control panel, τις πολυλειτουργικές δυνατότητες, την ευκολία χρήσης, την παραγωγικότητα, τις διοικητικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και την ανατροφοδότηση προς τους σταθμούς εργασίας χρήστη. Το βραβείο απονέμεται σε πλήρη σειρές, φωτοαντιγραφικό, φαξ, σαρωτής ή εκτυπωτής, συσκευές που επιτυγχάνουν τα υψηλότερα πρότυπα σε συνολική υπεροχή.

Leave a Comment

preloader